Thursday, October 14, 2010

AMBIL TAHU - 9 tanggungjawab Suami

1) membayar mas kahwin kepada isteri
2) wajib memberi nafkah kepada siteri selagi siteri memberikan kesetiaan dan ketaatan
3) melayan isteri dengan penuh kemesraan dan kasih sayang
4) memberikan didikan dan bimbingan yang baik kepada isteri dengan didikan agama menerusi pengajaran sempurna
5) memberikan layanan yang baik sama ada menerusi perbuatan tingkah laku, ucapan dan menjadi contoh ikutan baik kepada isteri
6) menerusi nafkah zahir dan keperluan asasi seperti pendidikan, pakaian, tempat tinggal, dan makanan mengikut kadar kemapuan suami
7) melaksanakan dan memenuhi keperluan batin isteri
8) memberikan perlindungan sebaik dan sewajar mungkin kepada isteri daripada sebarang ancaman bahaya
9) berlaku adil kepada semua isteri jika suami beristeri lebih daripada seorang.

NOTE : I luv Islam

No comments:

Post a Comment