Monday, June 13, 2011

RUmah tangga pilihan kita?

‎"Rumah tangga yang dibina tanpa mengingat kepada Allah, tidak taat kepada Allah, tidak membuat pasangan semakin dekat kepada Allah akan mengundang ketidaktenteraman jiwa. Semewah manapun harta yang ada, setinggi apapun darjat keluarganya, tidak akan dapat membeli kebahagiaan rumah tangga sakinah".

No comments:

Post a Comment